Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Sala Zegarowa

W sali prezentowane są różne typy zegarów: od mechanicznych po elektryczne. Główne miejsce zajmuje mechanizm zegara wieżowego ze Szczekocin (ok. 1600 r.), chodem którego sterował kolebnik. Cennym obiektem w tej sali jest regulator astronomiczny S. Rieflera z Monachium (1897 r.), cechujący się dużą dokładnością. Ten zegar był używany w Obserwatorium Astronomicznym UJ do sterowania pracą teleskopu.