Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Monitoring wizyjny

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Jagielloński (dalej UJ), ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków,
  2. W UJ został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, ul. Czapskich 4, 31-110 Kraków, pokój nr 27, e-mail: iod@uj.edu.pl,  tel.: 12 663 12 25,
  3. Monitoring prowadzony jest w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku na terenie UJ oraz ochrony osób i mienia,
  4. Okres przechowywania danych rejestrowanych przez system monitoringu w Muzeum UJ to 30 dni. Po tym czasie dane są automatycznie kasowane przez nadpisywanie. 
  5. Osoba, której wizerunek został zarejestrowany w systemie monitoringu ma prawo do uzyskania informacji  nt. operacji przetwarzania danych jej dotyczących w zakresie: reguł rejestracji i zapisu informacji, praw i obowiązków podmiotu prowadzącego monitoring, praw osób objętych monitoringiem pod adresem jaroslaw.juszczak@uj.edu.pl , tel. 12 663 1320.