Styczeń

16.01. stała ekspozycja czynna do godz. 13:00

29.01. zwiedzanie stałej ekspozycji bez Librarii

30.01. stała ekspozycja czynna od godz. 12:40

Styczeń

01.01. Muzeum UJ Nieczynne

11.01. stała ekspozycja nieczynna

14.01. utrudnienia w zwiedzaniu

15.01. wystawa stała czynna do godz. 13:00. Zwiedzanie bez Librarii

16.01. stała ekspozycja czynna do godz. 13:00

29.01. zwiedzanie stałej ekspozycji bez Librarii

30.01. stała ekspozycja czynna od godz. 12:40