Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zbiory

Muzeum wywodzi się z Gabinetu Archeologicznego Uniwersytetu, założonego w 1867 r. przez prof. J. Łepkowskiego. Od początku swojego istnienia otrzymywał liczne dary i zapisy testamentowe. Dzięki takim darczyńcom, jak: Wł. ks. Czartoryski, W. Rastawiecki, Al. Przeździecki, K. Rogawski, M. Apraksimow, M. Potulicka i inni, uniwersyteckie zbiory dzieł sztuki i archeologiczne można było już wtedy zaliczyć do najważniejszych kolekcji muzealnych na ziemiach polskich. Po II wojnie światowej prof. Karol Estreicher jun. zebrał to, co ocalało z kolekcji dzieł sztuki i opierając się na uchwale Senatu UJ, zalecającej zgromadzenie w Muzeum UJ wszystkich przedmiotów mających wartość zabytkową, pozyskał cenne eksponaty z Biblioteki Jagiellońskiej, Obserwatorium Astronomicznego oraz wielu katedr i zakładów. Do kolekcji włączono także stare instrumenty naukowe zebrane przez prof. Tadeusza Estreichera dla organizowanego przed 1939 r. Muzeum Historyczno-Przyrodniczego. Trudno sobie jednak wyobrazić ekspozycję bez darów osób prywatnych m.in.: K. Pusłowskiego, Z. Ameisenowej i D. Gromskiej, F. Topolskiego. Ostatnimi czasy Muzeum wiele darów zawdzięcza własnym absolwentom, bankom, firmom handlowym i produkcyjnym, korporacjom zawodowym i innym sponsorom.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron