Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aula

Aula, zwana Jagiellońską, to dawna sala wykładowa teologów, pełniąca dziś funkcje reprezentacyjne. Jest usytuowana w najstarszej części Collegium Maius. W tym miejscu znajdowała się kamienica rycerza Mikołaja Pęcherza z Rzeszotar, zakupiona przez króla Władysława Jagiełłę i podarowana uniwersytetowi w 1400 r. W Auli odbywają się m.in. uroczystości nadania doktoratu honorowego i habilitacji, jak również konferencje i koncerty. 

Na kamiennym portalu znajduje się sentencja „Plus ratio quam vis" („Bardziej rozumem niż siłą”), zamieszczona w tym miejscu przez twórcę Muzeum UJ, prof. Karola Estreichera juniora. Nieco później stała się dewizą Uniwersytetu. 

W Auli prezentowana jest galeria ponad stu portretów najważniejszych postaci związanych z uczelnią (XVI-XX ww.): królów polskich, biskupów krakowskich (kanclerzy uczelni) oraz najwybitniejszych profesorów (w tym rektorów) i studentów. Warto zwrócić uwagę na XVII-wieczne wizerunki królowej Jadwigi Andegaweńskiej, króla Władysława Jagiełły i króla Jana III Sobieskiego (jedynego monarchy, który studiował na uniwersytecie) pędzla jednego z największych artystów polskiego baroku Jana Tricjusza (Tretki). Szczególne miejsce zajmuje pięć portretów umieszczonych nad oknem od strony ul. Jagiellońskiej, upamiętniających profesorów zamordowanych w czasie II wojny światowej w niemieckich obozach koncentracyjnych. Nad środkowymi drzwiami umieszczono wizerunek papieża Jana Pawła II (mal. Leszek Sobocki, 1980 r.), który był studentem i profesorem Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 1983 r. podczas wizyty w Collegium Maius Ojciec Święty otrzymał w Auli tytuł doktora honoris causa.

Na końcu sali można podziwiać manierystyczne intarsjowane drzwi z 1593 r., przeniesione wraz z kamiennym portalem z nieistniejącego dziś ratusza krakowskiego. Portal prowadzi do reprezentacyjnej klatki, zwanej rektorską.

Zobacz galerię zdjęć