Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Formularz rezerwacji sal

Rezerwacji pomieszczeń w Muzeum UJ dokonuje się na podstawie pisma do dyrekcji oraz formularza (do pobrania poniżej). Formularz należy uzupełnić i dostarczyć do sekretariatu Muzeum osobiście (ul. Jagiellońska 15, w godz. 8:00-16:00), faxem (12 422 27 34) lub drogą e-mailową collegiummaius.info@uj.edu.pl najpóźniej 30 dni przed terminem wydarzenia. Niedostarczenie formularza jest równoznaczne z niedokonaniem rezerwacji.


W przypadku rezygnacji z rezerwacji prosimy niezwłocznie poinformować sekretariat Muzeum UJ.

 

Formularz rezerwacji można pobrać TUTAJ.

Cennik* (Zarządzenie nr 5 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 16 stycznia 2024 roku )

WYNAJMUJĄCY

SALA

Podmiot zewnętrzny**

Podmioty zewnętrzne organizujące przedsięwzięcie wspólnie z jednostkami organizacyjnymi UJ**

Jednostki organizacyjne UJ

Libraria

Stuba Communis

Aula Jagiellońska

7.000,00 zł + VAT – do 6 godzin

1.500,00 zł + VAT – za każdą następną rozpoczętą godzinę

3.500,00 zł + VAT – do 6 godzin

750,00 zł + VAT – za każdą następną rozpoczętą godzinę

1.700,00 zł – do 6 godzin

370,00 zł – za każdą następną rozpoczętą godzinę

Sala im. M.

Bobrzyńskiego

1.500,00 zł + VAT – do 4 godzin

300,00 zł + VAT – za każdą następną rozpoczętą godzinę

750,00 zł + VAT – do 4 godzin

150,00 zł + VAT – za każdą następną rozpoczętą godzinę

500,00 zł – do 6 godzin

  75,00 zł – za każdą następną rozpoczętą godzinę

Sala

„u Kazimierza

Wielkiego”

1.000,00 zł + VAT – do 4 godzin

100,00 zł + VAT – za każda następną rozpoczętą godzinę

500,00 zł + VAT – do 4 godzin

50,00 zł + VAT – za każdą następną rozpoczętą godzinę

250,00 zł – do 4 godzin

25,00 zł – za każdą następną rozpoczętą godzinę

Dziedziniec

3.600,00 zł + VAT – do 6 godzin

720,00 zł + VAT – za każdą następną rozpoczętą godzinę

1.800,00 zł + VAT – do 6 godzin

360,00 zł + VAT – za każdą następną rozpoczętą godzinę

1.200,00 zł – do 6 godzin

180,00 zł – za każdą następną rozpoczętą godzinę

 

* W dni robocze (poniedziałek - piątek) po godz. 18:00 oraz w dni wolne od pracy (soboty, niedziele oraz dni świąteczne) stawki wynajmu wzrastają o 50%

** Obowiązuje umowa najmu