Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Sala im. Michała Bobrzyńskiego

Sala usytuowana na 2 piętrze Collegium Maius, z wejściem przez reprezentacyjną Klatkę Rektorską. Wyposażenie współczesne, wystrój sali zabytkowy.

 • 2. piętro,
 • powierzchnia: 100 m2,
 • powierzchnia wystawiennicza: 5 m2,
 • liczba miejsc: 70,
 • światło naturalne i sztuczne (zaciemnienie)
 • nagłośnienie,
 • sprzęt nagłaśniający z możliwością instalacji symultanicznego tłumaczenia (2 jednoosobowe kabiny dla tłumaczy, 30 multifonów),
 • mikrofon bezprzewodowy,
 • rzutnik slajdów,
 • rzutnik pisma,
 • zestaw video,
 • ekran,
 • projektor komputerowy,
 • flipchart.

Cennik* (Zarządzenie nr 46 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 23 maja 2013 roku )

Podmiot zewnętrzny**

Podmioty zewnętrzne organizujące przedsięwzięcie wspólnie z jednostkami organizacyjnymi UJ**

Jednostki organizacyjne UJ

1.500,00 zł + VAT – do 4 godzin

300,00 zł + VAT – za każdą następną rozpoczętą godzinę

750,00 zł + VAT – do 4 godzin

150,00 zł + VAT – za każdą następną rozpoczętą godzinę

500,00 zł – do 6 godzin

75,00 zł – za każdą następną rozpoczętą godzinę

 

* W dni robocze (poniedziałek - piątek) po godz. 18:00 oraz w dni wolne od pracy (soboty, niedziele oraz dni świąteczne) stawki wynajmu wzrastają o 50%

** Obowiązuje umowa najmu