Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zajęcia online

Oferta zajęć online skierowana jest do szkół i zorganizowanych grup dorosłych oraz indywidualnych osób.

Zajęcia online prowadzone przez naszych edukatorów mają charakter interaktywny – uczestnicy odpowiadają na pytania, rozwiązują zadania, zagadki. Wykorzystujemy prezentacje multimedialne, materiały filmowe, interaktywne gry, quizy i zadania do samodzielnego wykonania.

Cena: 5 zł od uczestnika

Czas trwania: ok. 40 minut

Platforma: MS Teams (uczestnicy nie muszą posiadać programu, link pozwala połączyć się przez przeglądarkę)

Należy umówić się z minimum tygodniowym wyprzedzeniem.

Kontakt i rezerwacja: od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00 pod numerem telefonu 539 639 596 lub drogą elektroniczną: collegiummaius.edukacja@uj.edu.pl

 

Prosimy o zapoznanie się z obowiązkiem informacyjnym UJ

Sprawdź zgodność tematyki zajęć z podstawą programową (DOCX)

 

Oferta dla szkół podstawowych (klasy IV-VIII)

1. Nie od razu Collegium Maius zbudowano, czyli początki Uniwersytetu

Lekcja ma postać gry przygodowej, w której uczniowie wcielają się w rolę średniowiecznych żaków zaczynających studia na Uniwersytecie Krakowskim. W ramach gry uczniowie odpowiadają na pytania, wykonują różne zadania, rozwiązują zagadki. Treść lekcji ukazuje uczniom historię powstania Uniwersytetu, przybliża sylwetki jego królewskich założycieli, zaznajamia z tradycjami uczelnianymi, strojem profesorskim, insygniami rektorskimi.

W lekcji wykorzystujemy prezentację multimedialną, materiały filmowe i interaktywny quiz.

2. W 45 minut dookoła świata – instrumentarium średniowiecznego nawigatora

Lekcja omawia najważniejsze odkrycia geograficzne na przełomie XV i XVI w. Podczas zajęć omówimy przyczyny wypraw, a także przybliżymy sylwetki najważniejszych odkrywców tamtych czasów. Wspólnie z uczniami zastanowimy się też nad skutkami odkryć. Przedstawione zostaną również instrumenty służące do nawigacji, z których część znajduje się w Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W lekcji zostanie wykorzystana prezentacja multimedialna oraz interaktywny quiz. Po zajęciach przesyłamy uczniom zadanie do samodzielnego wykonania.

3. Mikołaj Kopernik – bystr(ŻAK) z astronomii

Lekcja ukazuje najważniejsze wydarzenia z życia Mikołaja Kopernika. Opowiemy o studiach Mikołaja na Akademii Krakowskiej i jego późniejszej działalności na polu nauki. Przedstawimy ciekawostki na temat polskiego uczonego oraz instrumenty naukowe, których używał do swoich badań. Zajęcia opierają się też na eksponatach związanych z Kopernikiem, które można zobaczyć w Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W lekcji zostanie wykorzystana prezentacja multimedialna oraz interaktywny quiz. Po zajęciach przesyłamy uczniom krzyżówkę do samodzielnego rozwiązania (dla młodszych dzieci).

4. Jan III Sobieski – od studenta do króla

Lekcja kompleksowo przedstawia postać Jana III Sobieskiego. Akcentuje jego związek z krakowską Alma Mater, najpierw jako studenta, a później protektora. Ukazuje drogę władcy do korony poprzez sukcesy militarne i omawia najważniejszy wówczas moment dziejowy – Odsiecz Wiedeńską. Przedstawione zostaną pamiątki po Janie III Sobieskim znajdujące się w Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W lekcji zostanie wykorzystana prezentacja multimedialna. Po zajęciach uczniom  będzie przesłane zadanie do samodzielnego wykonania – „Sprawdzian na 6”.

Zajęcia odbędą się na platformie Zoom lub Microsoft Teams.

5. Dlaczego widzimy kolory? (klasy VII-VIII)

Podczas zajęć uczestnicy wspólnie z prowadzącym będą zastanawiali się nad pojęciem koloru. Czy dla każdego pojęcie kolor oznacza to samo? Dlaczego widzimy kolory  i czy każdy z nas widzi je tak samo? Na takie pytania będziemy szukali odpowiedzi  podczas zajęć, a pomogą w tym eksperymenty pokazywane przez prowadzącego a także wykonywane samodzielnie przez uczestników zajęć.  

Podczas zajęć wykorzystane zostaną narzędzia umożliwiające uczestnikom przekazanie własnych opinii (padlet, mentimetr) oraz prezentacja multimedialna. 

6. Zabawy z liczbami  

Podczas zajęć uczniowie poznają kilka zagadnień związanych z liczbami. Zaczniemy od historii i zobaczymy jak zapisywano liczby w różnych kulturach. Kolejnym zagadnieniem będzie pozycyjny zapis liczby i jego wykorzystanie do zapisu liczb w systemie dwójkowym. Uczniowie dowiedzą się co to są liczby pierwsze i poznają algorytm sita Eratostenesa. Na koniec porozmawiamy o liczbach Fibonacciego.  

Do zajęć będą potrzebne: papier do notatek oraz 1 strona z gazety.  

Podczas zajęć zostaną wykorzystane narzędzia do pracy grupowej oraz prezentacja multimedialna a także samodzielna praca uczestników.

7. Królewskie trio fundatorów. Kazimierz Wielki, Jadwiga Andegaweńska, Władysław Jagiełło

Lekcja przybliża sylwetki trzech wybitnych władców i ich zasługi dla Polski i Uniwersytetu, a także zapoznaje z tym, jak zakładano w średniowieczu uczelnie i jak wyglądał plan lekcji średniowiecznego żaka. W lekcji zostanie wykorzystana prezentacja multimedialna. Po zajęciach uczniom  będzie przesłane zadanie do samodzielnego wykonania – Quiz na 6.

Oferta dla szkół ponadpodstawowych, dorosłych, seniorów

1. Przebojem ku wiedzy. Kręte ścieżki kobiet na uniwersytety

Zajęcia ukazują drogę kobiet do edukacji uniwersyteckiej od średniowiecza po XX wiek w Polsce i na świecie. Uczniowie zapoznają się z postaciami emancypantek, które przyczyniły się do dopuszczenia kobiet do studiów, z pierwszymi studentkami i naukowczyniami na Uniwersytecie Jagiellońskim, a także z przeciwnościami, z którymi musiały się zmierzyć.

2. Niebezpieczny wynalazek? O początkach drukarstwa w Krakowie

Zajęcia przybliżają okoliczności powstania wynalazku ruchomej czcionki, ukazują rozwój sztuki drukarskiej w Polsce oraz burzliwe początki rodzimego rynku wydawniczego. Przyjrzymy się detalom pięknych starodruków i zobaczymy wybitnych polskich pisarzy Odrodzenia od nieco innej, wydawniczej strony. Zobaczymy też książkę drukowaną jako główny oręż reformacji i kontrreformacji. Wykład dotknie również skomplikowanych relacji narodowych w wieloetnicznej Polsce, gdzie drukarze niemieckiego pochodzenia tłoczyli pierwsze na świecie druki cyrylickie i wspierali rozwój literackiej polszczyzny, zaś Żydzi otwierali własne drukarnie hebrajskie. 

W zajęciach wykorzystujemy prezentację multimedialną, materiały filmowe i interaktywny quiz. 

3. Malowane światłem, czyli o technice powstawania witraży

Słuchaczom zostanie przybliżony stosunkowo rzadko prezentowany temat, którym jest technika powstawania witraży. W trakcie zajęć uczestnicy zapoznają się ze wszystkimi etapami powstawania tych szczególnych dzieł sztuki: od wyboru szkła, poprzez cięcie (które zostanie zademonstrowane), aż do finalnego czyszczenia. Omówiona zostanie produkcja szkła witrażowego oraz średniowieczne sposoby powstawania witraży. Przybliżona zostanie również technika Tiffany'ego. 

Ponadto uczestnicy będą mogli dokładnie przyjrzeć się i poznać historię witraży z kolekcji Muzeum UJ, które prezentowane są w rzadziej udostępnianej zwiedzającym części Collegium Maius.   

Celem wykładu jest uświadomienie znaczenia witraży w dziejach historii sztuki oraz zrozumienie skomplikowanego procesu powstawania arcydzieł sztuki rzemieślniczej. 

Podczas zajęć zostanie wykorzystana prezentacja multimedialna.

4. Dlaczego widzimy kolory?

Podczas zajęć uczestnicy wspólnie z prowadzącym będą zastanawiali się nad pojęciem koloru. Czy dla każdego pojęcie kolor oznacza to samo? Dlaczego widzimy kolory i czy każdy z nas widzi je tak samo? Na takie pytania będziemy szukali odpowiedzi podczas zajęć, a pomogą w tym eksperymenty pokazywane przez prowadzącego, a także wykonywane samodzielnie przez uczestników zajęć.  

Podczas zajęć wykorzystane zostaną narzędzia umożliwiające uczestnikom przekazanie własnych opinii (padlet, mentimetr) oraz prezentacja multimedialna.

5. Sonderaktion Krakau — historia Uniwersytetu Jagiellońskiego w trakcie II wojny światowej

Lekcja przybliża uczestnikom dzieje Uniwersytetu Jagiellońskiego w okresie niemieckiej okupacji Polski. Uczestnicy poznają sytuację uczelni w pierwszych miesiącach wojny ze szczególnym uwzględnieniem aresztowania profesorów w dniu 6 listopada 1939 r. i uwięzienia ich w obozie koncentracyjnym Sachsenhausen. Prowadzący szczegółowo przedstawia warunki życia w niewoli i podejmowane przez różne osoby bądź instytucje starania mające na celu uwolnienie krakowskich uczonych. Następnie uczestnicy zajęć dowiadują się o konspiracyjnym nauczaniu prowadzonym przez podziemny Uniwersytet, organizacji tajnych zajęć i prowadzonych w ukryciu badań naukowych. Całość ilustrowana jest zdjęciami z epoki i relacjami uczestników tych tragicznych wydarzeń.

6. Paryskimi śladami Fryderyka Chopina i George Sand – pamiątki w Muzeum UJ Collegium Maius.

Spotkanie dwóch osobowości twórczych, pisarskiej i muzycznej, musi przynieść nie lada wyzwanie życiu i twórczości. Zajęcia pokazują, jak splot różnych wydarzeń prowadzi do przyjaźni kompozytora Fryderyka Chopina i pisarki francuskiej George Sand. Ujęcia kontekstowe epoki I połowy XIX wieku oparte na współczesnej analizie i materiałach multimedialnych pozwolą spojrzeć na artystów z perspektywy nauki i wyrazu artystycznego XXI wieku, ukazując pamiątki (często unikatowe) po kompozytorze i pisarce w odmiennej, nowej interpretacji.
 
7. Co naprawdę wiemy o Koperniku?
 
W trakcie zajęć uczestnicy poznają życiorys Mikołaja Kopernika, uwzględniający studia krakowskie, starożytne źródła jego odkrycia, zbieg okoliczności, który pozwolił na łagodne przyjęcie jego dokonań mimo opozycji zwolenników Ptolemeusza oraz historię najnowszych badań na jego temat.
 
8. „Menu” obiadów czwartkowych: reformy, debaty, Konstytucja 3 Maja.
 

Lekcja omawia reformy i dyskusje jakie się toczą na początku XVIII wieku, prowadzące do naprawy Rzeczypospolitej. Podczas zajęć uczniowie poznają postać króla Stanisława Augusta Poniatowskiego jako mecenasa sztuki i nauki oraz dowiedzą się o jego bogatej kolekcji instrumentów naukowych. Lekcja przedstawia okoliczności podpisania Konstytucji 3 Maja, jej postanowienia oraz pamiątki związane z wydarzeniem znajdujące się w zbiorach Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W lekcji zostanie wykorzystana prezentacja multimedialna. Zajęcia umożliwiają prowadzenie panelu dyskusyjnego.

 

9. Oswajanie nieskończoności

Podczas zajęć porozmawiamy o pojęciu nieskończoności i o tym, jak rozumiane jest w matematyce. Dowiemy się, jak można porównywać rozmaite nieskończoności oraz znajdziemy rozwiązania dla paradoksów związanych z nieskończonym podziałem, a także sprawdzimy, czy moglibyśmy pracować na recepcji w Hotelu Hilberta.  

Do zajęć będą potrzebne: papier do notatek oraz 1 strona z gazety.  

Podczas zajęć zostaną wykorzystane narzędzia do pracy grupowej oraz prezentacja multimedialna, a także samodzielna praca uczestników.  

10. Zabawy z liczbami 

Podczas zajęć uczniowie poznają kilka zagadnień związanych z liczbami. Zaczniemy od historii i zobaczymy, jak zapisywano liczby w różnych kulturach. Kolejnym zagadnieniem będzie pozycyjny zapis liczby i jego wykorzystanie do zapisu liczb w systemie dwójkowym. Uczniowie dowiedzą się, co to są liczby pierwsze i poznają algorytm sita Eratostenesa. Na koniec porozmawiamy o liczbach Fibonacciego.  

Do zajęć będą potrzebne: papier do notatek oraz 1 strona z gazety.  

Podczas zajęć zostaną wykorzystane narzędzia do pracy grupowej oraz prezentacja multimedialna a także samodzielna praca uczestników.

Pliki do pobrania
pdf
Informacje o zajęciach
pdf
Oferta sezonowa
Zobacz galerię zdjęć