Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Instrumenty naukowe

Zbiór liczy ponad 2000 obiektów i obejmuje eksponaty z większości dyscyplin naukowych: astronomii, geodezji, nawigacji, fizyki, matematyki, chemii, biologii, miar i wag. Podstawę kolekcji stanowią przyrządy będące dawnym wyposażeniem pracowni uniwersyteckich, w tym pierwszej Katedry Fizyki powstałej w 1778 r., Obserwatorium Astronomicznego (1792 r.),
I-szego Zakładu Chemicznego (1782 r.) i innych. Do najcenniejszych obiektów zaliczane są między innymi instrumenty astronomiczne datowane od XI do XIX wieku, globusy (XVI-XIX wiek), naczynia chemiczne z końca XVIII wieku, zespół instrumentów kriogenicznych (druga połowa XIX wieku).

Zobacz także: Wystawy instrumentów naukowych