Wystawy objazdowe Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Wystawa interaktywna Świat zmysłów

Na wystawie znajduje się ponad 60 eksperymentów, które pozwalają widzowi samodzielnie eksperymentować i poznawać budowę oraz działanie własnych narządów zmysłów. Eksperymenty zgrupowane są w trzy „wyspy tematyczne”:

· Receptory

· Mono i stereo

· Oszukać zmysły

Wymagania techniczne: powierzchnia 100-250 m2; Zasilanie: ok. 5 kW; montaż: 1,5 dnia; transport: ciężarówka o długości skrzyni ładunkowej min. 6,5 m.

Warunki wypożyczenia: czas wypożyczenia: min 2 miesiące; koszty transportu, bieżącej eksploatacji i napraw ponosi wypożyczający; udostępnianie wystawy w pomieszczeniach zamykanych pod opieką min. 2 osób.

Język: polski i angielski.

Koszt: 2500 zł/miesiąc (+koszty transportu i montażu)

Wystawa interaktywna „Wszystko… jest liczbą”

Wystawa popularyzująca matematykę, ze szczególnym uwzględnieniem praktycznego jej wykorzystania . Na wystawie dostępnych jest ok. 65 eksperymentów. Wystawie towarzyszy kilka oryginalnych przyrządów matematycznych pokazywanych w zabezpieczonych gablotach.

Wymagania techniczne: powierzchnia 120-250 m2; Zasilanie: ok. 5 kW; montaż: 1,5 dnia; transport: ciężarówka o długości skrzyni ładunkowej min. 10 m.

Warunki wypożyczenia: czas wypożyczenia: min 2 miesiące; koszty transportu, bieżącej eksploatacji i napraw ponosi wypożyczający; udostępnianie wystawy w pomieszczeniach zamykanych pod opieką min. 2 osób.

Język: polski i angielski.

Koszt: 2500 zł/miesiąc (+koszty transportu i montażu)

Wystawa „Od lunety Galileusza do teleskopów kosmicznych”

Wystawa z dziedziny historii nauki prezentująca dzieje teleskopu. Wystawę tworzą plansze przedstawiające historię teleskopu, oryginalne obiekty – przyrządy astronomiczne, książki itp. prezentowane w gablotach (gabloty nie są wyposażeniem wystawy). Na wystawie znajduje się również kilka obiektów interaktywnych oraz stanowisk obserwacyjnych.

Wymagania techniczne: powierzchnia 80-150 m2; Zasilanie: ok. 2 kW; możliwość zawieszenia ok. 40 obiektów różnej wielkości (w tym połowa to plansze 100x70 cm); potrzebne ok. 5-7 gablot oraz stoliki na eksponaty interaktywne; montaż: 1,5 dnia; transport: niewielka ciężarówka lub bus transportowy

Warunki wypożyczenia: czas wypożyczenia: min 1 miesiąc; koszty transportu, bieżącej eksploatacji i napraw ponosi wypożyczający; udostępnianie wystawy w pomieszczeniach zamykanych pod opieką min. 1 osoby.

Język: polski

Koszt: 700 zł/miesiąc (+koszty transportu i montażu)

Wystawa Witamy w nanoświecie

Wystawa jest finalnym efektem realizacji projektu edukacyjnego IRRESISTIBLE, w który zaangażowanych było blisko 900 uczniów z ponad 30 szkół. Wystawę tworzą eksponaty zaprojektowane i zbudowane przez uczniów. Wystawa bazuje na poszerzonej koncepcji interaktywności, zakładającej nie tylko bezpośrednią interakcję pomiędzy widzem i eksponatem ale także interakcje pomiędzy widzami (udział w grze, rozmowa, podejmowanie decyzji), które są wyzwalane przez eksponat. Tematyka wystawy: odpowiedzialne badania naukowe i innowacje, praca naukowca, zastosowania nanotechnologii.

Wymagania techniczne: powierzchnia 120-200 m2; Zasilanie: ok. 2 kW; montaż: 2 dni; transport: ciężarówka o przestrzeni ładunkowej min. 4 m i wysokości min. 2.10 m.

Warunki wypożyczenia: czas wypożyczenia: min 2 miesiące; koszty transportu, bieżącej eksploatacji i napraw ponosi wypożyczający; udostępnianie wystawy w pomieszczeniach zamykanych pod opieką min. 2 osób.

Język: polski

Koszt: wystawa bezpłatna (wypożyczający ponosi koszty transportu i montażu)

Wystawa Pod przewodnią gwiazdą nauki

Wystawa biograficzna poświęcona wybitnemu fizykowi Marianowi Smoluchowskiemu (1872-1917), jednemu z twórców fizyki statystycznej, powszechnie uznawanemu za najwybitniejszego polskiego fizyka. Na wystawę składają się: plansze (100x70 cm), kopie fotografii i dokumentów związanych ze Smoluchowskim, a także oryginalne odbitki prac Smoluchowskiego. Możliwe jest także wypożyczenie kilku instrumentów pomiarowych z epoki. Wystawę uzupełniają eksperymenty. W większości wypadków wymagają one asysty bądź objaśnień udzielanych przez prowadzącego.

Wymagania techniczne: powierzchnia 50-150 m2; Zasilanie: ok. 2 kW; możliwość zawieszenia ok. 30 obiektów różnej wielkości (w tym większość to plansze 100x70 cm) potrzebne ok. 5-7 gablot oraz stoliki na eksponaty interaktywne; montaż: 0,5 dnia; transport: możliwy samochodem osobowym.

Warunki wypożyczenia: czas wypożyczenia: min 1 miesiąc; koszty transportu, bieżącej eksploatacji i napraw ponosi wypożyczający; udostępnianie wystawy w pomieszczeniach zamykanych pod opieką min. 1 osoby.

Język: polski

Koszt: wystawa bezpłatna (+koszty transportu i montażu)

Wystawa Machinae Calculatoriae

Wystawa pokazuje rozwój przyrządów używanych do prowadzenia obliczeń arytmetycznych na przestrzeni dziejów. Narracja na wystawie zostanie poprowadzona wokół kilku typów przyrządów kalkulacyjnych: abaku i liczydła, kostek Napiera oraz ich odmian i modyfikacji, suwaka logarytmicznego, prostych mechanicznych sumatorów oraz bardziej zaawansowanych mechanicznych kalkulatorów. Wystawę tworzą plansze informacyjne, oryginalne przyrządy liczące a także stanowiska interaktywne, na których można samodzielnie prowadzić obliczenia.

Wymagania techniczne: powierzchnia 50-100 m2; Zasilanie: niepotrzebne; możliwość zawieszenia ok. 20 plansz 100x70 cm; potrzebne 1-2 gabloty lub witryny do pokazania oryginalnych obiektów oraz stoliki na eksponaty interaktywne; montaż: 2 godz.; transport: możliwy samochodem osobowym.

Warunki wypożyczenia: czas wypożyczenia: min 1 miesiąc; koszty transportu, bieżącej eksploatacji i napraw ponosi wypożyczający; udostępnianie wystawy w pomieszczeniach zamykanych pod opieką min. 1 osoby.

Język: polski

Koszt: wystawa bezpłatna (+koszty transportu i montażu)

Kontakt:

E-mail: maciej.kluza@uj.edu.pl

Telefon: +48 12 663 13 18