Zbiory

Muzeum wywodzi się z Gabinetu Archeologicznego Uniwersytetu, założonego w 1867 r. przez prof. J. Łepkowskiego. Od początku swojego istnienia otrzymywał liczne dary i zapisy testamentowe. Dzięki takim darczyńcom, jak: Wł. ks. Czartoryski, W. Rastawiecki, Al. Przeździecki, K. Rogawski, M. Apraksimow, M. Potulicka i inni, uniwersyteckie zbiory dzieł sztuki i archeologiczne można było już wtedy zaliczyć do najważniejszych kolekcji muzealnych na ziemiach polskich. Po II wojnie światowej prof. Karol Estreicher jun. zebrał to, co ocalało z kolekcji dzieł sztuki i opierając się na uchwale Senatu UJ, zalecającej zgromadzenie w Muzeum UJ wszystkich przedmiotów mających wartość zabytkową, pozyskał cenne eksponaty z Biblioteki Jagiellońskiej, Obserwatorium Astronomicznego oraz wielu katedr i zakładów. Do kolekcji włączono także stare instrumenty naukowe zebrane przez prof. Tadeusza Estreichera dla organizowanego przed 1939 r. Muzeum Historyczno-Przyrodniczego. Trudno sobie jednak wyobrazić ekspozycję bez darów osób prywatnych m.in.: K. Pusłowskiego, Z. Ameisenowej i D. Gromskiej, F. Topolskiego. Ostatnimi czasy Muzeum wiele darów zawdzięcza własnym absolwentom, bankom, firmom handlowym i produkcyjnym, korporacjom zawodowym i innym sponsorom.