Sala Fizyki

Pierwszy gabinet fizyczny na Uniwersytecie Jagiellońskim został utworzony w latach 80-ych XVIII w. Zachowało się z niego tylko kilka przedmiotów. Większość przyrządów w tej sali pochodzi z XIX i XX w. Kolekcja zawiera m.in. wczesne urządzenia do badania elektryczności, zespół optycznych instrumentów analitycznych (spektrografy, refraktometry, polarymetry), reprezentatywną kolekcję mikroskopów oraz zrekonstruowany zestaw, na którym prof. Karol Olszewski w 1896 r. przeprowadzał pierwsze udane próby wykonywania zdjęć rentgenowskich.