Sala Chemii

Można tutaj zobaczyć wyposażenie pierwszych pracowni chemicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prezentowane są m.in. XVIII-wieczne naczynia destylacyjne, pierwsze przyrządy analityczne, np. aerometry, XIX-wieczne pompy próżniowe, moździerze i różnorodne szkła chemiczne (od XVIII do pocz. XX w.) Jak zwykle przyrządy naukowe eksponowane są w pięknie zaaranżowanym pod względem artystycznym wnętrzu. Wśród mebli wyróżnia się rzadka prasa do serwet z Gdańska (ok. 1700 r.).