Libraria

Libraria to sala dawnej biblioteki Collegium Maius wybudowanej w latach 1516-1540. Przez ozdobny gotycki portal zwany Złotą Bramą (Porta Aurea) wchodzi się do niej obecnie na stałą ekspozycję muzealną. Charakterystycznym elementem wnętrza jest późnogotyckie sklepienie sieciowe.

W neobarokowych szafach umieszczone są książki pochodzące ze zbiorów rodziny Pusłowskich (XVIII-XIX ww.), a także dawne biblioteczne pudła katalogowe.

Eksponowane tu popiersia przedstawiają sławne postacie ludzi kultury od czasów antycznych do XIX wieku. Ściany Librarii zdobią portrety osób, które niegdyś przyczyniły się do rozwoju księgozbioru Biblioteki Jagiellońskiej i Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Między innymi można tam zobaczyć portrety Benedykta z Koźmina (XVI w.), Józefa Łepkowskiego (XIX w.) oraz Karola Estreichera młodszego (XX w.).

Na szczególną uwagę zasługuje zestaw trzech drewnianych instrumentów astronomicznych będących replikami przyrządów używanych przez Mikołaja Kopernika (kwadrant, triquetrum i sfera armilarna) oraz pulpit obrotowy na książki z XIX w.

W Librarii odbywają się comiesięczne posiedzenia Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego.