Skarbiec Kopernika

Wiek XV zaznaczył się w dziejach krakowskiego uniwersytetu bujnym rozwojem nauk matematyczno-astronomicznych. Wśród licznie przybywających do Krakowa młodych chłopców z kraju i z państw sąsiedzkich, byli Andrzej i Mikołaj Kopernikowie, wpisani na listę studentów w 1491 r. Choć niewiele wiadomo o pobycie Mikołaja w Krakowie, to zachowały się przedmioty z czasów, kiedy zdobywał on tu podstawy wiedzy matematycznej. Należy do nich jeden z najcenniejszych w zbiorach światowych, unikatowy zespół trzech średniowiecznych instrumentów astronomicznych, w 1493 r. zapisany testamentem rodzimej uczelni przez profesora Marcina Bylicę z Olkusza, wówczas nadwornego astrologa króla węgierskiego Macieja Korwina w Budzie. Cenny dla uniwersytetu dar oglądał zapewne młody Mikołaj. Tenże zespół: astrolabium, torquetum i globus nieba z astrolabium, uzupełniony jest na ekspozycji innymi, równie kosztownymi instrumentami astronomicznymi, w tym kilkoma astrolabiami, zegarami słonecznymi oraz kopiami dokumentów i dzieła „De revolutionibus orbium celestum".

Przedmioty, na które warto zwrócić uwagę

  • Komplet trzech instrumentów zapisanych w testamencie dla Akademii Krakowskiej przez prof. Marcina Bylicę: torquetum  (1480), astrolabium (1486), globus nieba wraz z astrolabium (1480),
  • Astrolabium arabskie, Kordoba, 1054,
  • Faksymile manuskryptu Mikołaja Kopernika De revolutionibus orbium coelestium,
  • Zdjęcie Ziemi podarowane przez Neil'a Armstronga, astronautę amerykańskiego, dowódcę misji Apollo 11.