Sale z Globusami

Liczna kolekcja globusów była latami gromadzona przez bibliotekę uniwersytecką dla celów badawczych i dydaktycznych. Prezentowane tu globusy należą do najcenniejszych w posiadaniu Muzeum UJ.

Obok jedynej w Polsce pary globusów z warsztatu Gerarda Merkatora (1512-1594), twórcy nowoczesnej kartografii, można tu również zobaczyć duże, typowo biblioteczne globusy wykonane w warsztacie Willema J. Blaeu’a (1571-1638) w Amsterdamie oraz mniejsze, z norymberskiej pracowni Johanna Doppelmeiera (1677-1750).

Na uwagę zasługują także pierwsze polskojęzyczne globusy wykonane w norymberskiej firmie Abel-Klinger w latach 60-ych XIX w. i w praskiej Jana Felkla z przełomu XIX i XX w.

Ściany zdobią dzieła wybitnych malarzy europejskich oraz cenny kobierzec perski tzw. polski z XVII w.