Rzemiosło artystyczne

Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego szczyci się wysokiej klasy kolekcją sztuki zdobniczej (około 7000 obiektów). Najcenniejsze obiekty, wśród nich wyroby złotnicze, tkaniny, ceramika, meble, naczynia cynowe, mosiężne, brązy złocone, wypełniają wnętrza stałej ekspozycji, nadając każdemu z nich niepowtarzalny charakter. Wiele dzieł sztuki złotniczej, jak insygnia rektorskie, w tym tzw. berło królowej Jadwigi jest przechowywane od średniowiecza. Niektóre, choćby berła kardynałów Zbigniewa Oleśnickiego i Fryderyka Jagiellończyka oraz bpa krakowskiego Bernarda Maciejowskiego dostały się uczelni z darów lub zapisów testamentowych. Najstarszą historycznie część zbiorów sztuki zdobniczej tworzą najcenniejsze dziś obiekty pozyskane przez prof. Józefa Łepkowskiego do założonego przez niego Gabinetu Archeologicznego UJ, z tak słynnych wówczas kolekcji, jak krakowska Władysława Czartoryskiego, warszawska Aleksandra Przeździeckiego, Edwarda barona Rastawieckiego, ołpińska Karola Rogawskiego. Są to wyroby złotnicze, szkła, majoliki włoskie, meble. Dzięki prof. Karolowi Estreicherowi pozyskano w 1953 r. 100 eksponatów z kolekcji rodziny Pusłowskich, a w 1968 r., po bezpotomnej śmierci Franciszka Ksawerego Pusłowskiego pozostałą część zbiorów. Obiekty z tej kolekcji - makaty haftowane (koniec XVII wieku) należące do marszałka Francji F.de Crequi, meble gdańskie, stały się chlubą Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Osobną grupę przedmiotów rzemiosła artystycznego tworzą pamiątki uniwersyteckie, narodowe, przedmioty o różnej wartości materialnej, zawsze przez swój bezpośredni związek z losami konkretnych osób (najczęściej profesorów i uczniów uniwersytetu) silnie przemawiające do wyobraźni widza.