Akademia na Uniwersytecie. Związki Akademii Sztuk Pięknych z Uniwersytetem Jagiellońskim

Termin: 19.05.2018 - 03.08.2018

Na wystawie prezentowane są dzieje Akademii wraz z jej genezą, sięgającą połowy XVIII wieku, do momentu otwarcia siedziby nowopowstałej Szkoły Sztuk Pięknych przy ob. Placu Jana Matejki w Krakowie. Podczas zwiedzania można również zapoznać się z trwającymi po dziś dzień związkami Akademii Sztuk Pięknych z Uniwersytetem Jagiellońskim.

Krakowska Akademia Sztuk Pięknych powstała 16 października 1818 roku, w ramach Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Na Uniwersytecie Akademia działała do roku 1833, następnie, przekształcona w Szkołę Rysunku i Malarstwa, została włączona do Instytutu Technicznego. W roku 1873 powstała samodzielna Szkoła Sztuk Pięknych, której pierwszym dyrektorem był Jan Matejko.

Na wystawie zaprezentowane zostaną dzieje Akademii wraz z jej genezą, sięgającą połowy XVIII wieku, do momentu otwarcia siedziby nowopowstałej Szkoły Sztuk Pięknych przy ob. Placu Jana Matejki w Krakowie. Będzie można również zapoznać się z trwającymi po dziś dzień związkami Akademii Sztuk Pięknych z Uniwersytetem Jagiellońskim.

Ilustrują je np. portrety profesorów UJ pędzla wybitnych absolwentów Akademii. Pokazane zostaną również grafiki darowane Muzeum UJ przez współczesnych artystów krakowskich.

Istotnym elementem ekspozycji będą prace dyplomowe studentów Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP w Krakowie , których przedmiotem były obiekty ze zbiorów Muzeum UJ.

Na wystawie będzie można zobaczyć dzieła artystów polskich, m.in. Wojciecha K. Stattlera, Jana Matejki, Stanisława Wyspiańskiego, Jacka Malczewskiego, Stanisława I. Witkacego, Leona Chwistka, Olgi Boznańskiej, Leona Wyczółkowskiego.

Obiektom będą towarzyszyć dokumenty archiwalne dotyczące funkcjonowania uczelni.

Wystawa potrwa do 3 sierpnia 2018 roku.

Poniedziałek 10-16

Wtorek 10-18

Środa 10-16

Czwartek 10-18

Piątek 10-16

Sobota 10-14

Data opublikowania: 23.05.2018
Osoba publikująca: Paweł Siemianowski