Szable w dłoń! Szermierka szablą jako polskie dziedzictwo narodowe.

Zapraszamy na wydarzenie towarzyszące wystawie: Szable w dłoń! Szermierka szablą jako polskie dziedzictwo narodowe.

Sesja tematyczna Między nauką a praktyką

 

5. października 2018 roku.

8 referatów pokazujących zróżnicowanie problematyki działań, realizowanych w ramach ruchu Dawnych Europejskich Sztuk Walki (DESW).

 

Program sesji:

9:00 Inauguracja sesji,

9: 10 – 9:25 Prof. Dr hab. Krzysztof Stopka, Dyrektor Muzeum UJ, Inauguracja sesji;

9:30 – 10:00 Mateusz Chramiec, Muzeum XX Czartoryskich MNK, Geneza szabli w ujęciu typologicznym w świetle bronioznawstwa polskiego;

10:05 – 10:35 Tomasz Kusion, Muzeum XX Czartoryskich MNK, Szable znane
i nieznane, dziwne i ciekawe- na przykładzie wybranych obiektów ze zbiorów Muzeum XX. Czartoryskich w Krakowie;

10:40 – 11:10 Maciej Talaga, Prezes Stowarzyszenia na Rzecz DESW ARMA-PL, instruktor DESW, Traktaty jako źródło wiedzy praktycznej o fechtunku;

11:15 – 11:45 Krzysztof Panas, Mistrz Rzemiosła Artystycznego, konserwator, Repliki ze stali damasceńskiej;

11:50 - 12:30 przerwa, czas na zwiedzenie wystawy;

12:30 – 13:00 dr hab. Marcin Biborski, Laboratorium, Archometalurgii i Konserwacji Zabytków Instytutu Archeologii UJ, Rola dziwerowania w produkcji broni białej;

13:05 – 13:35 Michał Bosek, Muzeum UJ, Konserwacja broni białej;

13:40 – 14:10 Maciej Hammer i Jakub Zabierowski, SDESW ARMA-PL Kraków, Krakowska Szkoła Fechtunku, Praktyczne zastosowanie wiedzy podczas treningu i walce na przykładzie wybranego traktatu;

14:15 – 14:45 Jerzy Miklaszewski, Silkfencing, DESW, Szermierka szablą polską;

ok. godziny 15. zakończenie sesji.

Wstęp wolny, sesja ogólnodostępna, rejestrowana.

Sala Bobrzyńskiego, Collegium Maius, Muzeum UJ, ul. Jagiellońska 15, Kraków, II ptr.

 
O WYSTAWIE
 
Szermierka historyczną szablą bojową jest naszym utraconym dziedzictwem narodowym. A przecież to właśnie szabla w świadomości Polaków jest symbolem narodowym. Tradycję naszego fechtunku zniszczyły działania zaborców, wprowadzenie do użytku szabli wojskowej oraz sportowej. Obecnie z pięknego symbolu polskości zostało niewiele - większość broni została zniszczona lub przerobiona, ostatni wielcy specjaliści fechtunku dożyli postania styczniowego.
Z okazji Roku Niepodległości 2018 oraz dwusetlecia uruchomienia pierwszych kursów szermierki na Uniwersytecie Jagiellońskim, Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego wraz z Silkfencing i Fundacją P.K. „Urwany Film” podjęło się zorganizowania wydarzenia muzealnego, obejmującego obok wystawy, warsztaty i sesję naukową. Jest to równocześnie próba uruchomienia dialogu dotyczącego istoty, sensu i sposobów rekonstrukcji dziedzictwa niematerialnego, jakim są polskie techniki walk bronią białą. W pracach przygotowawczych uczestniczy Krakowska Szkoła Fechtunku oraz członkowie Stowarzyszenia na rzecz DESW ARMA-PL. Wydarzenie jest współfinansowane przez fundację PZU.
Wystawę organizowaną w salach Muzeum UJ, wraz z ekspozycją plenerową zatytułowaliśmy Szable w dłoń! Szermierka szablą jako polskie dziedzictwo narodowe. Pokażemy na niej tradycje sięgające Szkoły Rycerskiej i Collegium Nobilium, zagadnienia wychowania obywatelskiego, honorowych pojedynków ale przede wszystkim polskiej techniki walki szablą. Wykażemy różnice pomiędzy walką szablą bojową, wojskową i sportową. Wskażemy na przyczyny i skutki umiejscowienia naszych technik pomiędzy szabla wschodnią  mieczem zachodnioeuropejskim oraz zaprezentujemy rozwój technik szermierczych w kolejnych wiekach.
Na wystawie prezentowane będą również stanowiska interaktywne oraz multimedialne. Oprócz albumowego katalogu, przygotujemy wydawnictwo przedstawiające referaty z sesji naukowej.
Jak naprawdę walczyli nasi przodkowie?
Od kilkudziesięciu lat rozwija się  w Europie ruch HEMA (ang.) Historical European Martial Artsw Polsce znany jako Dawne Europejskie Sztuki Walki (DESW). Korzystając z nielicznych zachowanych źródeł, rekonstruowane są techniki fechtunku historycznego – od mieczy wikingów po szable, rapiery i szpady. Idea polega nie tylko na rekonstruowaniu samych działań ale i na ich sprawdzaniu w praktyce – na międzynarodowych turniejach, zawodach i spotkaniach.
 
Wystawa otwarta jest w dniach od 31 sierpnia do 31 listopada 2018.
 
Poniedziałek 11-15
Wtorek 12-17
Środa 12-15
Czwartek 12-17
Piatek 12-16
Sobota 11-18
Niedziela - nieczynne
 
Wystawa plenerowa w przestrzeni Ogrodu profesorskiego dostepna od świtu do zmierzchu.
 
Data opublikowania: 10.08.2018
Osoba publikująca: Paweł Siemianowski