O Pusłowskim w stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości

Czy da się wyliczyć wszystkie pola aktywności Xawerego Pusłowskiego? Zapewne nie, choć o jego działalności patriotycznej warto w sposób szczególny pamiętać zwłaszcza, że odnowiona niepodległa Polska obchodzi właśnie setne urodziny.

Już 14 grudnia zapraszamy do Pałacu Pusłowskich przy ul. Westerplatte 10 na nową wystawę Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego, tym razem organizowaną wspólnie z Instytutem Muzykologii UJ. Niezwykłym bohaterem tej ekspozycji będzie Xawery Pusłowski.

Wydaje się, że nie sposób mówić o współczesnej historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, a przede wszystkim historii Muzeum UJ Collegium Maius właśnie bez Xawerego Pusłowskiego (1875-1968). A warto wspomnieć tę postać szczególnie w tym wyjątkowym roku – w stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości.

Darczyńca. Patriota. Działacz społeczny.

W pierwszych dniach po ogłoszeniu przez Polskę niepodległości w 1918 Pusłowski w randze porucznika oddelegowany został na stanowisko adiutanta przy generale Emilu Gołogórskim. A w 1919 roku w związku z rozpoczynającymi się obradami pokojowymi w Paryżu, które ostatecznie miały dać odpowiedź, co do kształtu politycznego przyszłej Europy i świata, Pusłowski został odkomenderowany do służby przy premierze Ignacym Paderewskim. Towarzyszył premierowi przez cały okres obrad, a gdy już upadł rząd Paderewskiego pozostał do jego dyspozycji jako oficer łącznikowy. Tymczasem gdy prezydentem został Wojciechowski powierzono mu funkcję zastępcy adiutanta prezydenta RP oraz szefa kancelarii wojskowej.

W dwudziestoleciu międzywojennym przez szereg lat był szefem protokołu prezydentów Krakowa. Organizował pobyty w Krakowie: Herberta Hoovera – wówczas już nie prezydenta, a przewodniczącego American Relief Fund, marszałka Pétaina, króla rumuńskiego Karola II, maharadżów Kapurtala i Dharanpuru i szereg innych osób. Angażował się także w działalność społeczną i kulturalną Krakowa. To dzięki m.in. jego wysiłkom udało się zbudować gmach nowoczesnego Muzeum Narodowego w Krakowie.

Losy Muzeum Collegium Maius i Xawerego Pusłowskiego splotły się najsilniej w 1953 roku, gdy Pusłowski ofiarował Uniwersytetowi Jagiellońskiemu nieruchomość przy ulicy Westerpaltte 10 oraz kolekcję 100 dzieł sztuki wybranych z rodzinnego zbioru Pusłowskich. Kolekcja była niebagatelna i stanowiła olbrzymi wkład w nowo utworzone Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzięki niemu Alma Mater wzbogaciła się o obrazy Matejki, Malczewskiego, Mehoffera, Boznańskiej a także Massysa, Cranacha, Delacroix i wielu innych.

Serdecznie zapraszamy na wernisaż wystawy "Xawery Pusłowski. Krakowski, polski, światowy", który odbędzie się 14 grudnia 2018 roku o godz. 17.00 w Pałacu Pusłowskich przy ul. Westerplatte 10.

Data opublikowania: 29.11.2018
Osoba publikująca: Jakub Osiecki