Monitoring wizyjny

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Jagielloński (dalej UJ), ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków,
  2. W UJ został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków, pokój nr 31, e-mail: iod@uj.edu.pl,  tel.: 12 663 12 25,
  3. Monitoring prowadzony jest w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku na terenie UJ oraz ochrony osób i mienia,
  4. Okres przechowywania danych rejestrowanych przez system monitoringu w Muzeum UJ to 30 dni. Po tym czasie dane są automatycznie kasowane przez nadpisywanie. 
  5. Osoba, której wizerunek został zarejestrowany w systemie monitoringu ma prawo do uzyskania informacji  nt. operacji przetwarzania danych jej dotyczących w zakresie: reguł rejestracji i zapisu informacji, praw i obowiązków podmiotu prowadzącego monitoring, praw osób objętych monitoringiem pod adresem jaroslaw.juszczak@uj.edu.pl , tel. 12 663 1320.