Pracownicy

Dział Zbiorów Muzealnych

Dr Maciej Kluza, kierownik 12 663 13 18 maciej.kluza[at]uj.edu.pl
Mgr Marcin Banaś 12 663 13 18 m.banas[at]uj.edu.pl
Mgr Beata Frontczak 12 663 13 16 beata.frontczak[at]uj.edu.pl
Mgr Maria Natalia Gajek 12 663 15 67 maria.gajek[at]uj.edu.pl
Mgr Grażyna Grzechnik-Correale 12 663 13 14 grazyna.grzechnik-correale[at]uj.edu.pl
Dr Anna Jasińska 12 663 13 10 anna.jasinska[at]uj.edu.pl
Mgr Róża Książek-Czerwińska 12 663 13 16 roza.ksiazek-czerwinska[at]uj.edu.pl
Mgr Anna Lohn 12 663 13 13 anna.lohn[at]uj.edu.pl
Lic. Małgorzata Malkiewicz 12 663 13 14 malgorzata.malkiewicz[at]uj.edu.pl
Mgr Joanna Sławińska 12 663 15 67 j.slawinska[at]uj.edu.pl
Dr Małgorzata Taborska 12 663 13 18 malgorzata.taborska[at]uj.edu.pl
Dr hab. Ewa Wyka 12 663 13 15 ewa.wyka[at]uj.edu.pl

 

Dział Strategii i Rozwoju z Sekcją Dokumentacji Fotograficznej i Audiowizualnej

Lic. Zofia Kałuża 12 663 13 17 zofia.kaluza[at]uj.edu.pl
Janusz Kapik 12 663 10 87 janusz.kapik[at]uj.edu.pl
Mgr inż. Janusz Kozina 12 663 13 17 janusz.kozina[at]uj.edu.pl
Jacek Kumański 12 663 13 17 jacek.kumanski[at]uj.edu.pl
Mgr Bogusław Sławiński, kierownik sekcji 12 663 12 92 boguslaw.slawinski[at]uj.edu.pl
Mgr inż. Grzegorz Zygier 12 663 12 92 g.zygier[at]uj.edu.pl

 

Dział Oświatowy

Dr Natalia Bahlawan, opiekun biblioteki 12 663 13 08 natalia.bahlawan[at]uj.edu.pl
Mgr Marcin Bojda, p.o. kierownika 12 663 13 08 marcin.bojda[at]uj.edu.pl
Mgr Magdalena Czarnecka 12 663 13 08 magdalena.czarnecka[at]uj.edu.pl
Mgr Desisława Christozowa-Gurgul 12 663 13 08 desislawa.christozowa-gurgul[at]uj.edu.pl
Justyn Jędraszewski 12 663 13 08 justyn.jedraszewski[at]uj.edu.pl
Katarzyna Kluza 12 663 13 19 katarzyna.kluza[at]uj.edu.pl
Mgr Wioletta Kolbusz-Lasa 12 663 13 08 wioletta.kolbusz-lasa[at]uj.edu.pl
Lic. Łukasz Pieróg 12 663 13 08 lukasz.pierog[at]uj.edu.pl
Paweł Siemianowski 12 663 13 08 pawel.siemianowski[at]uj.edu.pl
Mgr Karolina Wawok 12 663 13 08 karolina.wawok[at]uj.edu.pl

 

Dział Konserwacji

Mgr Jolanta Pollesch, kierownik 12 663 12 98 jolanta.pollesch[at]uj.edu.pl
Robert Adamczyk 12 663 13 24 robert.adamczyk[at]uj.edu.pl
Mgr inż. Agata Łoboda 12 663 12 98 agata.loboda[at]uj.edu.pl
Mgr Magdalena Naruszewicz 12 663 12 98 magdalena.naruszewicz[at]uj.edu.pl
Mgr Beata Skalmierska 12 663 12 98 beata.skalmierska[at]uj.edu.pl
Stanisław Tarnowski 12 663 12 95 stanislaw.tarnowski[at]uj.edu.pl
     
Mgr Michał Bosek 12 663 12 85 michal.bosek[at]uj.edu.pl

 

Główny Inwentaryzator

Mgr Joanna Ślaga 12 663 13 13 joanna.slaga[at]uj.edu.pl
  517 383 807  

 

Dział Administracyjno-Gospodarczy

Mgr Rita Kopczyńska, kierownik 12 663 15 01 rita.kopczynska[at]uj.edu.pl
Krystyna Bębenek 12 663 13 02  
Mgr Joanna Czpak 12 663 14 48 joanna.romanek[at]uj.edu.pl
Grażyna Drożdż 12 663 13 02 grazyna.drozdz[at]uj.edu.pl
Monika Kubik 12 663 15 21 monika.kubik[at]uj.edu.pl
Mgr Łukasz Lebioda 12 663 15 01 lukasz.lebioda[at]uj.edu.pl
Maria Pierzynka 12 663 13 02  
Wanda Szopa 12 663 13 02 wanda.szopa[at]uj.edu.pl
Danuta Tarko 12 663 13 02 danuta.tarko[at]uj.edu.pl
Mgr Jowita Małek 12 663 13 07 jowita.malek[at]uj.edu.pl

 

Wewnętrzna Służba Ochrony

Jarosław Juszczak, szef ochrony 12 663 12 99 jaroslaw.juszczak[at]uj.edu.pl
Marzena Aletańska-Sitko 12 663 12 99 marzena.aletanska-sitko[at]uj.edu.pl
Barbara Cygan 12 663 12 99 barbara.cygan[at]uj.edu.pl
Marcin Dusza 12 663 12 99 marcin.dusza[at]uj.edu.pl
Stanisław Idzik 12 663 12 99 stanislaw.idzik[at]uj.edu.pl
Kazimierz Kostrz 12 663 12 99 kazimierz.kostrz[at]uj.edu.pl
Marcin Madej 12 663 12 99 marcin.madej[at]uj.edu.pl
Stanisław Markut 12 663 12 99 stanislaw.markut[at]uj.edu.pl
Janusz Migas 12 663 12 99 janusz.migas[at]uj.edu.pl
Krzysztof Mroczka 12 663 12 99 krzysztof.mroczka[at]uj.edu.pl
Jan Nęcek 12 663 12 99 jan.necek[at]uj.edu.pl
Krzysztof Setkowicz 12 663 12 99 krzysztof.setkowicz[at]uj.edu.pl
Paweł Śliwa 12 663 12 99 pawel.sliwa[at]uj.edu.pl
Robert Wścisło 12 663 12 99 robert.wscislo[at]uj.edu.pl
Piotr Wojtaszek 12 663 12 99 piotr.wojtaszek[at]uj.edu.pl