Rezerwacje biletów

System elektronicznej rezerwacji biletów jest nieczynny do odwołania.

Aby zarezerwować termin zwiedzania Muzeum prosimy o wypełnienie poniższego formularza. Prosimy o składanie rezerwacji z kilkudniowym wyprzedzeniem. Rezerwacja nabiera mocy po otrzymaniu potwierdzenia na podany adres e-mail.

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (…) („Rozporządzenie Ogólne”) Uniwersytet Jagielloński informuje, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków. W Uniwersytecie wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych.

Kontakt z Inspektorem zapewniony jest przez e-mail:  iod@uj.edu.pl lub pod numerem telefonu 12 663 12 25. Pani/Pana dane są przetwarzane do celów realizacji usługi rezerwacji biletów przez Muzeum UJ Collegium Maius, ul. Jagiellońska 15, 31-010 Kraków, tel.: 12 663 1307, e-mail: collegiummaius.info@uj.edu.pl na podstawie Kodeksu Cywilnego.

Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne. Pani/Pana dane przechowywane będą przez czas realizacji usługi. Posiada Pani/Pan prawo do: dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w przypadkach i na warunkach określonych w Rozporządzeniu Ogólnym. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się z naruszeniem przepisów Rozporządzenia Ogólnego.

Formularz wymaga potwierdzenia, że Pan/Pani zapoznał(a) się i przyjmuje do wiadomości powyższe informacje.

Rezerwacje

Nieczynne do odwołania.

Rezerwacja zwiedzania w bieżącym dniu:
12 663 15 21

Rezerwacja zwiedzania z wyprzedzeniem:
12 663 14 48
fax: 12 422 27 34

Rezerwacja sal konferencyjnych:
12 663 13 07

W soboty wstęp wolny bez konieczności rezerwacji